हाई लाईटस:
 • e-GP सम्बन्धि जानकारीको लागि सम्पर्क (014282963)
 • Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

  Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

 • Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

  Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

 • Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

  Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

 • सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

  सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

 • सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

  सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

 • यस कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुतीको झलकहरु

  यस कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुतीको झलकहरु

 • Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

  Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

 • यस कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति

  यस कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति

 • सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

  सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

 • सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

  सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

 • सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

  सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

 • Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

  Inauguration Ceremoney of (e-GP) System Nepal

Welcome to PPMO

Public Procurement Monitoring Office (PPMO) was established as per the provision made in the new Public Procurement law of Nepal. The Public Procurement Act, 2063 (B.S.) and Public Procurement Regulation, 2064 (B.S.) have been enforced on 2063/09/30 (B.S.) and 2064/5/03 (B.S.) respectively. PPMO was established as the government agency on 2064/5/3 (B.S.) and is placed directly under the prime minister. This organization has 24 staffs including the secretary as head of this institution.  read more >>